dopravka21

Téma:  ,,Autíčková školka" 

 

  • Prohloubit si vědomosti o dopravních prostředcích, značkách a dopravních situacích
  • Získávat dovednosti a zkušenosti jak se chovat v jednoduchých dopravních situacích (kdy a jak přejít přes vozovku, jak se chovat v dopravních prostředcích, jak bezpečně jezdit na odrážedlech/kolech)
  • Získávat elementární poznatky o pravidlech bezpečnosti v silničním provozu, učit se odhadovat rizika, která mohou ohrožovat zdraví

 

Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou? Na chodníku klidně stát, v jízdní dráhu nevbíhat. Co znamená tahle změna, když je žlutá rozsvícená? Připrav se a pozor dej, čekej, nikam nespěchej. A když svítí zelená, Co to děti znamená?
Malí jako velicí, všichni přejdou silnici.

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA BESIP

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Predskolni-deti/Vyukove-spoty-pro-MS

 

Pár slov pro rodiče

 

Všichni téměř každý den využíváme silničního provozu a děti jsou bohužel jeho nejzranitelnějšími účastníky. Proto je nutné nepodceňovat pravidla bezpečnosti a od útlého věku děti upozorňovat na možná nebezpečí v dopravě.

Dopravní výchova nezačíná ve škole, ale v rodině. Rodiče učí své dítě chodit, jezdit na tříkolce, odrážedle, koloběžce a kole. Jsou to rodiče, se kterými dítě absolvuje cestu autem i hromadnou dopravou. Všechny tyto aktivity se více či méně dotýkají silničního provozu.

Dopravní výchova v mateřské škole není o výuce a znalosti předpisů a dopravních značek, ale především o cíleném rozvoji všech smyslů, které dítě při pohybu nezbytně potřebuje. Děti naučíme, že i při hrách musí vnímat kamarády, respektovat je, dodržovat pravidla her. Rozvíjíme tím jejich životní postoje, které budou moci uplatnit i při pohybu v dopravním prostředí.

 

Nabídka aktivit a činností

 

Seznámíme děti s dopravními prostředky

 

Použijeme obrázky z knih a encyklopedií a naučíme se správně pojmenovat dopravní prostředky, starší děti i některé dopravní značky. Popisujeme, určujeme barvy, velikosti, tvary. Povíme si s dětmi, k čemu jaký dopravní prostředek slouží, jak ho můžeme využít, jaký vydává zvuk a kde se pohybuje. Jako inspirace vám poslouží následující videa.

Dopravní prostředky 1. díl, 2. díl a 3. díl

https://www.youtube.com/watch?v=Drbv9hvWtNk

https://www.youtube.com/watch?v=ilDjSxKro-w

https://www.youtube.com/watch?v=hH5DfSaRi04

 

Seznámení s dopravními značkami


Pomůcky: obrázky dopravních značek

Druhy značek:
                 – výstražné – mají tvar červeného trojúhelníku
                – zákazové – mají kulatý tvar a jsou červené
                – příkazové – mají kulatý tvar a modrou barvu
                – informativní – modré, obdélníkového tvaru

DOPRAVNÍ ZNAČKY

Učíme se znát význam základních značek, které při vycházkách uvidíme. Každou značku pojmenujeme.

 

Popis cesty, poznávání značek, orientace v prostoru

Popis bezpečné cesty od svého domu (bílá šipka vlevo dole) ke škole.

obrázek orientace v prostoru

Které auto je nejdál od tvého domu?

Která dopravní značka je nejblíže k tvému domu?

Která budova je nevyšší?

Která budova je uprostřed obrázku?

Je divadlo před nebo za kostelem?

Co znamená modrá kulatá značka s jízdním kolem?

Víš, co znamená značka s červeným křížem a telefonním sluchátkem?

Je lékárna blíž než banka nebo dál od tvého domu?

Je drogerie vlevo nebo vpravo od kina Kometa?

Popiš cestu pomocí vlevo, vpravo, rovně, zatočit do banky, divadla, na policii,…

 

Poznávání dopravních prostředků


Pomůcky: obrázky dopravních prostředků
Dítěti ukážeme obrázek a to pak určuje jeho název, využití. Slovo si vytleskáme, určíme počet slabik, rozložíme ho na hlásky. Počítáme hlásky a slabiky. Určujeme první a poslední písmeno ve slově. Dbáme na to, aby dítě odpovídalo celou větou a správně vyslovovalo.

 

Přiřazování sloves (děje) k prostředkům

Dítěti ukazujeme různé dopravní prostředky a dítě má za úkol vymýšlet různá slovesa. Např. Auto jede po silnici. Vlak stojí na kolejích. Letadlo přistává na letišti…

 

Co létá, pluje, jezdí?

Dítě se snaží vyjmenovat co nejvíce dopravních prostředků, které rozdělí podle toho, zda plují, létají, jezdí po kolejích…

Můžete si s dítětem postavit jednoduchou stavbu se silnicí = černé papíry za řazené za sebou, vodou = modrý krepový papír, kolejí = prkýnka ze stavebnice (špejle), vzduchem = šňůra, vyvýšená police, a poté správně rozdělit obrázky nebo hračky a rozvinout námětovou hru

 

Slova začínající na písmeno


Postupně klademe dítěti otázky „Jaký prostředek začíná na písmeno A, T, K..“ Můžeme využít obrazový materiál

Logopedická chvilka

 

Jede vláček
– procvičování správné výslovnosti hlásky „Š“
– jede vláček – ši, ši, ši
– zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše

 

Auto troubí
– procvičování správné výslovnosti hlásky „T“
– auto troubí – tů, tů, tů
– zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše

 

Cvičení motivované dopravními prostředky


Kolo:
 šlapeme na kole (leh na zádech)
Vlak: uděláme tunel pro vláček (leh na zádech, zvedneme zadeček, bedra)
Loď: loď pluje na vlnách (sed, ruce rozpažit, nohy zvedneme nad podložku, nakláníme trup i s pažemi do stran) – starší děti napnuté nohy, mladší děti pokrčené nohy
Loď: klek, naklánění dopředu / dozadu
Letadlo: zapne motor, vrtule, už se zvedá- startuje! (klek, hlava položená na zemi, ruce podél nohou – hlava se zvedá, pohled vpřed/vzhůru, ruce co nejvíce zapažíme)
Traktor: přes pole drkotá (dřep, ruce v bok,  po jedné noze vykopáváme) 
Auto: skáče přes díry (drobné skoky)

Relaxace: vypneme svoje motory, odpočívají kola i traktory. (leh na zádech, celé tělo uvolněné)

 

Říkadlo s pohybem

 

Pan semafor u kraje, rozhlíží se do kraje. / z rukou dalekohled, rozhlížíme se
I když prší, i když leje, rozhlíží se, co se děje. / rozhlíží se okolo
Dává pozor veliký, na kabátě 3 barevné knoflíky. /rukou naznačíme na kabátu 3 knoflíky
Sotva blikne červená, roztahuje ramena. / jako panáček na semaforu
Říká: „Pozor! Musíš stát! Do silnice nevbíhat!“ / vztyčíme prst a hrozíme
Žlutý koflík kabátu, blikne autu ke startu. / z pěsti otevřeme dlaň, tak „blikneme“
Všichni známe semaforu knoflíčky, zelená dá do pohybu auta, kluky, holčičky. / naznačíme chůzi

 

Na auta


Dítě reaguje na barevný signál (semafor)  červený, žlutý a zelený papír. Dítě ,,jezdí´´ po vymezeném prostoru, jako auto a bedlivě sleduje rodiče, jaký papír zvedne nad hlavu. Podle toho, jaká barva je nahoře, dítě buď stojí, připraví se na místě nebo jede. Při hře můžeme říkat básníčku nebo pustit písničku.

 

Poznáš, co jsem?


Dítě pomocí výrazu, pohybu a zvuku představuje nějaký dopravní prostředek. Rodič hádá, co to může být. Poté se role obrátí.

 

Pozorování dopravních situací v mém okolí

 

Na procházkách s dítětem, pozorujeme dopravní situace. Můžeme zajít na cyklostezku, vlakové a autobusové nádraží, kdo má možnost může si zajet na letiště v K. Varech. O všech pozorovaných situacích si doma s dítětem vyprávíme a rozvíjíme slovní zásobu a souvislé vyjadřování.

 

Poznáváme zvuky dopravních prostředků


Dítěti postupně pouštíme zvuky dopravních prostředků např. z mobilu, internetu, CD a dítě hádá, jaký dopravní prostředek slyší.

 

Interaktivní dopravní výchova

 

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova?gclid=EAIaIQobChMI-5ug7PLu7wIVDd1RCh0DoAvGEAMYASAAEgLFofD_BwE

 

Hádanky:

 

Hádankami rozvíjíme logické a kombinační řešení, pozornost, postřeh, vnímání, orientaci v prostoru, paměť, představivost a vědomosti z různých oblastí poznání.

 

Od nádraží k nádraží cestující převáží.

Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom…

(VLAK)

Brázdí moře, oceány,

vozí dámy, také pány.

Přes palubu strach svůj hoď,

vyzkoušej, jak pluje…

(LOĎ)

Motor, volant, čtyři kola,

podvozek a střecha shora.

Hodný kluk, i ten, co zlobil,

oba znají… 

(AUTOMOBIL)

Křídla, trup a podvozek,

pilot míří k obloze.

Každé dítě uhádlo?

Mám na mysli… 

(LETADLO)

Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou.

 Od června až do máje městem jezdí…

(TRAMVAJE)

Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky?

Děti ihned po škole jezdí rády na…

(KOLE)

 

Básničky:

 

Semafor

 

Co máš dělat na červenou,

když se kolem auta ženou?

Na chodníku klidně stát,

do silnice nevbíhat.

A když svítí zelená,

co to děti znamená?

Malí jako velicí,

mohou přejít silnici.

 

Jede, jede vlak


Jede, jede vlak jako černý drak.
Houká, kvičí, pára syčí,
zasyč také tak…

 

Čím jezdíme do školky


Čím jezdíme do školky,
pro kluky a pro holky?
Traktorem či minibusem,
pěšky nebo poloklusem?
Letadlem či ponorkou,
autem, také motorkou!
Hlavně pozor na dvě barvy:
červená a zelená!
Každé dítko ze školičky,
dobře ví, co znamená.

 

Koloběžka


Jede, jede koloběžka,
kdo ji nemá, všechno zmešká.
Já se držím koloběžky,
kdo ji nemá, chodí pěšky.

 

Auto


Auto jede tú, tú, tú,
dávej pozor na cestu.
Je-li řidič nešika,
tak tě blátem postříká.
Je-li řidič nešika,
boule bude veliká.

 

 

Pohádka:

 

Pohádka ke stažení zde - O neposlušném autíčku

 

Otázky k pohádce:

Jakou mělo autíčko barvu? Na jakou barvu na semaforu autíčko projelo křižovatkou? Jak bylo autíčko potrestáno? Vybouralo se autíčko ve městě? Do čeho autíčko narazilo? Co se na autíčku rozbilo? Kdo autíčku pomohl? Jak se jmenuje nemocnice pro auta? Proč nechtěli opraváři autíčko pustit zpět na silnici? Jak to celé dopadlo, co autíčko slíbilo?

 

Výtvarné a pracovní činnosti:

a472c5b85cda2373f729982c971500b3 769d5d52c824ae2a8a8429c4e11f45d3

15d750045bcad8186b444bb3d89f1125aac5a3cb5432d3ea52de136a05e1e7a1

 

Písničky:

 

UHLÍŘ, SVĚRÁK

  • Auta

https://www.youtube.com/watch?v=0iPdZIdOedg

 

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ

  • Semafor

https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU

 

  • Auta

https://www.youtube.com/watch?v=reiGOoTQe_M

 

  • Sanitka

https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk

 

  • Hasiči

https://www.youtube.com/watch?v=IklJxRN5px8

 

  • Mašinka

https://www.youtube.com/watch?v=cWsVwgrC1bs

 

ČIPERKOVÉ

  • Kola autobusu se točí dál

https://www.youtube.com/watch?v=OGhyP_yFkmA

 

Materiály ke stažení:

 

DOPRAVNÍ ZNAČKY

HÁDANKY

PRAVÁ NEBO LEVÁ

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

HRÁTKY S JAZÝČKEM – DOPRAVA

LOGOPEDICKÉ BÁSNIČKY

 

Pracovní listy:

 

PRACOVNÍ LIST 1PRACOVNÍ LIST 2PRACOVNÍ LIST 3PRACOVNÍ LIST 4PRACOVNÍ LIST 5,

PRACOVNÍ LIST 6PRACOVNÍ LIST 7PRACOVNÍ LIST 8PRACOVNÍ LIST 9PRACOVNÍ LIST 10

 

Omalovánky:

 

OMALOVÁNKA 1OMALOVÁNKA 2OMALOVÁNKA 3OMALOVÁNKA 4OMALOVÁNKA 5,

OMALOVÁNKA 6OMALOVÁNKA 7OMALOVÁNKA 8OMALOVÁNKA 9OMALOVÁNKA 10